België onthult 250.000 rekeningen Europeanen

In Archief by robert

Onlangs is bekend geworden dat België meer dan 250.000 buitenlanders heeft aangegeven bij de fiscus in hun thuisland. Het gaat om Europeanen die in België interest uitbetaald krijgen van banken. Na Frankrijk (bijna 100.000) komen de meeste rekeninghouders uit Nederland, namelijk meer dan 50.000.
Het is de eerste keer dan België deze informatie prijsgeeft in het kader van de Europese spaarrichtlijn. Voorheen hield België dit soort informatie geheim. Er werd een forfaitaire heffing ingehouden, welke doorgestort werd naar de landen van herkomst. Tot 1 juli was deze zogeheten bronheffing gelijk aan 20%. Vanaf 1 juli is een bronheffing van 35% van toepassing (onder meer nog ingehouden in Luxemburg en Zwitserland).
Om uitwisseling van bankgegevens mogelijk te maken, dient België ook de belastingverdragen aan te passen. Dat was ook nodig om geschrapt te worden van de zogenaamde grijze lijst van belastingparadijzen van de OESO. In de Belgische senaat zijn daartoe de eerste twaalf wetsontwerpen ingediend. Voor vijf landen heeft de aanpassing terugwerkende kracht tot 1 januari 2010, waaronder Nederland. Voor Nederland is bovendien een speciale uitzondering gemaakt, specifiek voor bankgegevens. Daarvoor is de nieuwe regeling al van toepassing voor inkomsten van na 1 januari 2008.
hits=0= / id=1744=