De flexibiliteit van de Vlaamse estate planner

In Archief by robert

Het zijn roerige tijden voor estate planners in België. Na een turbulente periode met zwarte en witte lijsten, die fiscale constructies dan weer niet, en dan weer wel toestonden, de volledige Registratiedienst werd gereorganiseerd, de komst van het nieuwe Belgische erfrecht wederom werd uitgesteld, leek de rust enigszins te zijn teruggekeerd.

 

De welverdiende vakantie moet toch even worden uitgesteld en de planners zullen toch nog even aan de slag moeten: de Vlaamse regering komt vanaf 1 juli 2015 met nieuwe tarieven voor schenkbelasting voor schenkingen van onroerend goed.

In het kort komt het er op neer dat de schenkbelasting is verlaagd voor schenkingen van vastgoed, waarbij de schenker zijn fiscale woonplaats tijdens de periode van 5 jaar voor de schenking het langst had in het Vlaams Gewest. De details van deze gewijzigde tarieven leest u elders in deze editie van het NederBelgischMagazine.

 

De verlaagde tarieven gelden dus ook voor Nederbelgen die langer dan 5 jaar in België woonachtig zijn. Wel zullen zij er rekening mee moeten houden dat, zolang zij Nederland nog niet langer dan 10 jaar hebben verlaten, zij in België geen schenkbelasting betalen, maar mogelijk wel in Nederland ! Pas na verloop van de tienjaarstermijn blijven Nederbelgen buiten de fiscale klauwen van Nederland.

 

Schenking van Vlaams onroerend goed werd minder interessant gevonden omwille van de hoge kosten. Mede doordat de Vlaamse successierechten een vrijstelling van de gezinswoning voor de langstlevende kennen, wordt vaak een testamentaire regeling getroffen, waarmee door de langstlevende optimaal gebruikgemaakt kan worden van die vrijstelling. Dat betekende wel dat bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot de kinderen over de volledige woning successierechten verschuldigd zijn. De verlaging van de schenkingstarieven biedt nieuwe mogelijkheden in de planning.

 

Het is daarom belangrijk dat u uw testamenten goed laat beoordelen door een deskundige. Of daarin reeds rekening gehouden met een regeling ten aanzien van de gezinswoning of niet, met de gewijzigde schenkingstarieven is het raadzaam om de wensen en de (nieuwe) mogelijkheden op een rij te zetten.

Bovendien heeft u nog maar heel kort de tijd om uw testament nog EU-proof te maken: op 17 augustus 2015 treedt de EU-erfrecht verordening in werking. Zorg ervoor dat u alle mogelijkheden tijdig laat bekijken en u niet achteraf moet constateren dat een andere piste beter was geweest! Pas dan kan iedereen met een gerust hart genieten van die welverdiende vakantie…