Interne BBI instructie omtrent de fiscale rechtzetting belandt definitief in de prullenbak

In Archief by robert

De Raad van State heeft op 16 maart 2016 de interne instructie van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) vernietigd omtrent de fiscale rechtzetting van laattijdig aangegeven inkomsten.
In afwachting van een nieuwe wettelijke regeling konden berouwvolle belastingplichtigen terecht bij de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) voor een spontane rechtzetting op basis van een interne instructie van 29 januari 2015. De instructie kwam tot stand om alle dossiers in het hele land op eenzelfde manier te laten behandelen.
De auditeur bij de Raad van State gaf onlangs het advies om de instructie te vernietigen. De Raad van State heeft nu dit advies gevolgd. Sinds het advies van de auditeur was al beslist dat de BBI geen nieuwe regularisatiedossiers meer zou aanvaarden.

Eerder verklaarde de Minister van Financiën daarover reeds in het parlement dat de mogelijke vernietiging van de instructie geen gevolgen zou hebben voor al wie reeds een afgehandelde spontane rechtzetting heeft gedaan. Ook na de beslissing van de Raad van State laat de Minister opnieuw verstaan zich weinig zorgen te maken. De Minister wenst de dossiers die werden afgerond met toepassing van de instructie niet te heropenen.
Toekomstige regularisatie aangiften zullen niet langer via de BBI verlopen, maar via het contactpunt regularisaties. De regering hechtte op 11 maart 2016 haar goedkeuring aan het voorontwerp voor een nieuwe fiscale regularisatie. Het is nu wachten op de parlementaire behandeling van het wetsontwerp. Naar verwachting zal de regeling op 1 juni of 1 juli 2016 in werking treden. Hoewel de afgelopen maanden werd onderhandeld met de regio’s om tot een akkoord te komen over o.m. de erfbelasting, kon er tot nu toe nog geen akkoord worden bereikt. Wordt uiteraard vervolgd.