Wetsvoorstel vereenvoudiging verkeer met de Belastingdienst

In Archief by robert

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel ingediend die grote gevolgen gaat hebben voor de Nederlandse inkomstenbelasting, de schenkbelasting en de erfbelasting.
Als het voorstel wet wordt, zal de manier waarop een belastingaanslag wordt opgelegd ingrijpend worden veranderd voor deze drie belastingen. De hoofdlijnen van het voorstel zijn als volgt.

In het huidige systeem wordt na het indienen van een aangifte bijna altijd eerst een voorlopige aanslag opgelegd. Ondertussen heeft de belastingdienst drie jaar de tijd om een definitieve aanslag op te leggen. De belastingdienst zal voortaan in principe binnen drie maanden na het indienen van de aangifte een definitieve aanslag opleggen, mits de aangifte (inkomstenbelasting) voor 1 april is ingediend. Zo niet, dan wordt de aanslag uiterlijk binnen 15 maanden opgelegd.
Vervolgens kan een belastingplichtige tot 18 maanden na het ontvangen van de aangifte nog wijzigingen hierin aanbrengen. Deze wijzigingen worden door de belastingdienst verwerkt en hieruit zal een nieuwe aanslag voortvloeien.

De verwerking van aangifte tot aanslag gaat dus veel sneller. Daar tegenover staat dat de mogelijkheden voor de belastingdienst om belasting na te vorderen ook sterk worden verruimd.
Op dit moment is de navorderingstermijn 5 jaar (en 12 jaar bij inkomsten van buiten Nederland). Deze termijn wordt voortaan altijd 12 jaar voor aangiften die te kwader trouw zijn gedaan. Voor aangiften die te goeder trouw zijn gedaan wordt de termijn 3 jaar. Of het inkomen uit het buitenland komt of niet, maakt in de toekomst geen verschil meer. Voor het begin van deze termijnen wordt voortaan gekeken naar het moment van indienen van de aangifte en niet langer naar het moment van eindigen van het belastingtijdvak.

De nieuwe wet zal naar verwachting in 2016 in werking treden, behalve voor de wijzigingen in de termijnen voor navordering. De aanpassingen in de navorderingstermijnen hebben (veel) meer haast en zullen in werking treden direct vanaf het moment dat de wet zal zijn aangenomen.

hits=109= / id=3186=