Heropening van de Nederlandse Inkeerregeling

In Archief by robert

Tegelijkertijd met deze wetswijziging is de inkeerregeling opnieuw geopend. De toegang tot de inkeerregeling is tijdelijk en zal eindigen op 1 juli 2014. Normaal zal bij inkeren 2 jaar of meer na het indienen van de foute aangifte altijd een boete worden opgelegd. Door de heropening van de inkeerregeling is het mogelijk om zonder boete in te keren op het moment dat er 2 jaar of meer na een opzettelijke onjuiste of onvolledige aangifte zijn verstreken. Vervolgens zal van 1 juli 2014 tot 1 juli 2015 de huidige regeling weer gaan gelden: geen boete bij inkeer tot uiterlijk 2 jaar na en een boete van in de regel 10% van het wettelijk maximum bij een vrijwillige inkeer buiten die termijn. Vanaf 1 juli 2015 wordt de regeling voor vrijwillige inkeerders zwaarder en zullen er hogere boetes opgelegd worden.

hits=111= / id=3185=