Evaluatie van en wijzigingen in belastingwetgeving doelvermogens

In Archief by robert

Nederland kent sinds 2010 een wettelijke regeling voor de fiscale behandeling van doelvermogens zoals een trust of een SPF. Een hoofdpunt van deze regeling dat dergelijke doelvermogens voor de schenk- en erfbelasting altijd transparant zijn. Deze transparantie houdt in dat in hoofdregel het inkomen en het vermogen van een doelvermogen worden toegerekend aan de persoon die het vermogen in het doelvermogen heeft gebracht. Voor de inkomstenbelasting zijn doelvermogens ook transparant, maar dan is er een uitzondering. Als het doelvermogen namelijk belast wordt naar haar inkomen voor minimaal 10%, dan is het doelvermogen niet meer transparant. Het inkomen en vermogen wordt dan niet meer toegerekend aan de inbrenger maar aan het doelvermogen zelf.
Deze “aan-uitknop” voor fiscale transparantie geeft ook interessante fiscale mogelijkheden, bijvoorbeeld voor DGA’s met aanmerkelijk belangaandelen in een Nederlandse BV of NV om vrijwel onbelast inkomen te ontvangen. Met ingang van 2014 zal reparatiewetgeving worden aangenomen om deze mogelijkheden de weg af te sluiten

hits=127= / id=3184=