Dividenduitkering vanuit Nederland naar België: Nederland hoeft dubbele heffing niet ongedaan te maken

In Archief by robert

Rechtbank Breda, 14 september 2011, (beroep is aangetekend!)
De situatie was als volgt. Een Nederlandse woont in België en ontvangt dividenden uit Nederland. Op het dividend wordt 15% Nederlandse dividendbelasting ingehouden. In België wordt vervolgens het netto-dividend (de bruto-uitkering -/- de ingehouden dividendbelasting) in de personenbelasting aangegeven en onderworpen aan 25% belastingheffing. Effectief wordt hiermee 36,25% (15% + (85 * 25%)) aan belasting over het dividend geheven. En dit terwijl in België in hoofdregel 25% belasting in de vorm van roerende voorheffing over (bruto-) dividenden wordt geheven. Buitenlandse dividenden worden op deze wijze in België per saldo in totaal zwaarder belast dan binnenlandse dividenden.

De belastingplichtige heeft hierop geprobeerd de Nederlandse dividendbelasting (deels) terug te krijgen. Voor een deel is de rechtbank hierin meegegaan en wel onder de volgende redenatie: Iemand die in Nederland woont en dividend ontvangt heeft ook te maken met de inhouding van 15% dividendbelasting. Maar deze binnenlands belastingplichtige kan deze dividendbelasting verrekenen met zijn inkomen in box 3. En dat kon de dame in deze zaak juist niet: zij was belastingplichtig in België.
Vervolgens vindt de rechtbank niet dat Nederland een tegemoetkoming moet bieden als België dit niet doet. Dat wil zeggen dat zij niet 11,25% (36,25 -/- 25%) terugkrijgt.
De rechtbank vindt wel dat zij terug moet krijgen wat een inwoner van Nederland ook terugkrijgt.

Stel: waarde aandelen € 100.000 en dividend € 10.000. De dividendbelasting bedraagt dan € 1.500. Deze heffing kan volledig worden verrekend met de box 3-heffing van 1,2% van € 100.000 = € 1.200. Een inwoner van Nederland krijgt dan € 300 (€ 1.200 -/- € 1.500) terug.
De rechtbank vindt dat de inwoonster van België een zelfde voordeel moet krijgen. In dit geval kreeg zij daarom een (beperkt) bedrag terug.

Voorlopige conclusie: Inwoners van België die dividenden uit Nederland ontvangen hebben dus een grote kans van recht op belastingteruggaaf uit Nederland. De hoogte van de teruggaaf hangt sterk af van de waarde van de aandelen ten opzichte van het totaal ontvangen Nederlandse dividend.
hits=2= / id=1861=