Fiscale woonplaatsbepaling voor inwoner van Zwitserland

In Archief by robert

In vervolg op het vorige punt, vervolgens een uitspraak van Hof Arnhem van 20 juli 2010. Het ging daar om een persoon met de Nederlandse nationaliteit, die in 1993 geëmigreerd is naar Zwitserland. Hij heeft zich in Nederland uitgeschreven en in Zwitserland ingeschreven. Volgens Hof Arnhem is hij echter toch fiscaal inwoner van Nederland (gebleven), omdat het middelpunt van zijn leven zich in Nederland bevindt. Het belang was gelegen in de heffingsbevoegdheid van Nederland over een aanmerkelijk belangwinst.
Het Gerechtshof liep bij haar beoordeling de criteria in het belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland door. Zowel in Zwitserland als in Nederland beschikt belanghebbende over een appartement, ofwel dit kon geen doorslag geven. Vervolgens bekeek het Hof met welk van beide landen de persoonlijke betrekkingen het nauwst waren. Daaruit kwam naar voren dat belanghebbende in Zwitserland meer sociale contacten onderhield dan in Nederland. Daar stond tegenover dat kinderen en kleinkinderen in Nederland woonden, waardoor belanghebbende jaarlijks bijna net zo veel in Nederland als in Zwitserland verbleef. Het zwaartepunt van zijn economische belangen lag volgens het Hof in Nederland, middels vennootschappen met een groot vermogen. De familiebanden en de economische belangen gaven derhalve uiteindelijk voor het Hof de doorslag, dat de fiscale woonplaats in Nederland was gelegen.
hits=1= / id=1717=