Verlengde navorderingstermijn bij vermogen in Zwitserland?

In Archief by robert

Voor verzwegen vermogen of inkomsten geldt in Nederland op dit moment nog dat voor een termijn van maximaal vijf jaar kan worden nagevorderd. Als het vermogen of de inkomsten afkomstig zijn van buiten Nederland, dan kan deze termijn worden verlengd tot twaalf jaar. De achtergrond daarvan is dat de Nederlandse belastingdienst moeilijk achter buitenlands vermogen en inkomen kan komen en dat het daarom rechtvaardig is dat langer terug in de tijd belasting kan worden geheven.
Enige tijd geleden alweer heeft de Hoge Raad beslist dat binnen de EU de verlengde termijn van twaalf jaar alleen mag worden toegepast, indien de belastingdienst snel genoeg de informatie uit het buitenland verwerkt in een belastingaanslag. Als de belastingdienst te lang wacht tussen het moment van binnenkomen van de informatie en het opleggen van de aanslag, dan kan de rechter de belastingaanslag vernietigen voor zover het aanslagen betreft buiten de vijfjaarstermijn.
De vervolgvraag is of deze regeling alleen geldt binnen de EU of ook met andere landen zoals Zwitserland. Daarvan leek de Hoge Raad (als hoogste Nederlandse rechter) te hebben uitgemaakt dat ook voor niet-EU landen, zoals Zwitserland, de verlengde termijn alleen mag worden toegepast als de belastingdienst voldoende snel een aanslag oplegt.
In deze uitspraak van de Rechtbank Breda gaat het om verzwegen vermogen in Zwitserland. Hiervoor is een beroep gedaan op de inkeerregeling. Vervolgens is iedereen, ook de belastingdienst, het erover eens dat de belastingdienst te lang heeft gedaan over het opleggen van de aanslagen. De vraag is nu of de navorderingsaanslagen over het zesde tot en met twaalfde jaar kunnen blijven bestaan. Daarbij lijkt de Rechtbank Breda af te wijken van de Hoge Raad: de Rechtbank beslist dat voor Zwitserland (als niet-EU land) de belastingaanslagen niet voldoende snel opgelegd hoeven te worden en de aanslag dus in stand kan blijven.
Rechtbank Breda, 4 juli 2012
hits=2= / id=1498=