Overname van de “dienst” inzake registratie- en successierechten

In Archief by robert

Te rekenen vanaf 1 januari 2015 zal het Vlaamse Gewest inzake het geregionaliseerde registratie- en successierecht de “dienst” overnemen van de federale regering. Dit betekent dat de vestiging, de inning, de invordering en de administratieve beroepen vanaf die datum door de Vlaamse Administratie zullen worden verricht (begrotingsdecreet van 9 november 2012).
hits=2= / id=1471=