Reflectiegroep voor structureel overleg tussen Vlabel en praktijkspecialisten

In Archief by robert

Sinds begin 2015 zwaait Vlabel de scepter over de Vlaamse erf- en registratiebelasting. Vlabel neemt daarbij soms eigenzinnige en verontrustende standpunten in, zoals de standpunten over de verzekeringsgift en de gesplitste inschrijving. Fiscalisten en professoren fiscaal recht bekritiseren dat Vlabel standpunten inneemt die afwijken van de standpunten van de federale voorganger, de FOD Financiën. Zij hekelen daarbij dat de Vlaamse fiscus zijn boekje te buiten gaat door zich te gedragen als wetgever. De standpunten worden bovendien eenzijdig gepubliceerd zonder voorafgaand overleg.
De nieuwe Vlaamse minister van Financiën, Bart Tommelein, werd daarover ondervraagd in het Vlaamse Parlement. In het antwoord op de parlementaire vraag heeft hij aangekondigd dat hij via een reflectiegroep de focus terug op het inhoudelijke debat wil leggen en een structurele oplossing wenst uit te werken. Deze reflectiegroep bestaat uit enerzijds specialisten van het notariaat, de advocatuur, de academische wereld en anderzijds ambtenaren van Vlabel zelf. Pas na overleg met deze specialisten die als doel hebben een “constructieve dialoog tot stand te brengen over de interpretatie en de toepassing van de regelgeving en de rechtszekerheid te bevorderen”, zal Vlabel zijn standpunten publiek maken. Deze structurele oplossing dient met andere woorden een antwoord te bieden aan de bestaande problemen door de onduidelijkheden en eventuele tegenstrijdigheden op voorhand uit te klaren.
Dit overleg betekent niet dat bepaalde externe visies zonder enige discussie door Vlabel zullen worden overgenomen. Het resultaat dient volgens de minister steeds een afweging te zijn van billijkheid, gelijkberechtigdheid en een correcte technische analyse.
Men kan alleen maar hopen dat door dit voorafgaand structureel overleg een einde komt aan de ondoordachte en eenzijdige publicatie van Vlabel standpunten, die na de publicatie opnieuw aangepast of ingetrokken moeten worden omdat ze indruisen tegen de wet. De nieuwe werkwijze zou alleszins de rechtszekerheid ten goede moeten komen.