Conclusie Advocaat-generaal 17 maart 2011: Uitkering inzake restbegunstiging C-polis niet belast in Nederland

In Archief by robert

Een inwoner van Duitsland ontvangt in 2006 een bedrag van een verzekeraar. Het betreft een restbegunstiging die hij als erfgenaam ontvangt van zijn vader, die in het verleden in Nederland een C-polis had afgesloten. De vraag is of deze uitkering voor het verdrag gezien moet worden als pensioen (heffing toegewezen aan Duitsland) dan wel als inkomsten uit niet-zelfstandige arbeid (heffing toegewezen aan Nederland).
Advocaat-generaal van Ballegooijen is van mening dat de uitkering geen pensioenuitkering is voor verdragsdoeleinden. De uitkering is namelijk volgens hem eenmalig, strekt niet tot voorziening in de behoefte aan levensonderhoud c.q. in de verzorging van de oude dag en komt niet toe aan een pensioengerechtigde, maar aan een erfgenaam. De restbegunstiging is volgens de Advocaat-generaal verstrekt door de werkgever aan de overleden werknemer en valt daarom onder de hoofdregel voor inkomsten van niet-zelfstandige arbeid. Op basis daarvan komt het heffingsrecht toe aan Nederland.
hits=1= / id=1925=