Sterfhuisclausule en finaal verrekenbeding (vervolg)

In Archief by robert

In een vorig Kort Nieuws werd gewezen op de administratieve beslissing van 15 juli 2011 die bepaalt dat een sterfhuisclausule steeds belastbaar is in de successierechten en dit op grond van art. 5 W.Succ. Van die beslissing wordt algemeen gesteld dat zij strijdig is met de wet. In een goed gemotiveerd vonnis heeft de Rechtbank van eerste aanleg te Nijvel (12 januari 2012) beslist dat een sterfhuisclausule niet belastbaar is, noch op grond van art. 5 W.Succ., noch op grond van de art. 2 en 7 W.Succ., noch op grond van veinzing. Het is de verwachting dat er nog meer dergelijke vonnissen zullen volgen.
Het Hof van beroep te Gent (4 oktober 2011) heeft van zijn kant impliciet bevestigd dat een Nederlands alsofbeding (finaal verrekenbeding 50/50) rechtsgeldig is en dient te worden uitgevoerd wanneer er een behoorlijke verrekenstaat is opgemaakt. De verrekenschuld komt derhalve in mindering van het actief van de nalatenschap van de eerstoverleden echtgenoot.
Het Comité voor Studie en Wetgeving van de Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen besliste op 21 januari 2012 dat een finaal verrekenbeding geen verboden erfovereenkomst is. Een finaal verrekenbeding is immers een huwelijksovereenkomst en is derhalve principieel geldig. Later op het jaar wordt nog uitspraak gedaan over de kwalificatie van dit beding (huwelijksvoordeel of schenking).

hits=1= / id=1868=