Hulpmiddel beoordeling woonplaats voor sociale zekerheidsverordening

In Archief by robert

Bij grensoverschrijdende activiteiten is er vaak veel aandacht voor de vraag welk land bevoegd is om belasting te heffen: het woonland of het werkland.
Maar een vraag die minstens zo belangrijk is in welk land iemand sociaal verzekerd is en waar sociale premies moeten worden betaald. De aanwijzing van de sociale zekerheid is op Europees niveau geregeld, op dit moment met Verordening nr. 883/2004. De belangrijkste aanwijzingen daarin zijn de volgende: in de meeste gevallen geldt dat iemand verzekerd is waar hij woont (1), tenzij hij in een ander land werkt. Wordt er gewerkt in een andere staat, dan is hij of zij verzekerd in die werkstaat (2). Echter, de sociale zekerheid keert weer terug naar de woonstaat op het moment dat tenminste 25% van de tijd wordt gewerkt in de woonstaat (3).

Het begrip “woonstaat” is dus een belangrijk begrip. Daarom is er een uitgebreide gids uitgegeven met aanwijzingen om vast te stellen wat de woonstaat is. Enkele voorbeelden van factoren zijn:
– Waar woont het gezin en familieleden.
– Hoe lang kan worden verwacht dat er in een lidstaat verbleven wordt en wat is de reden van een verhuizing.
– Waar wordt er belasting betaald.

Europese Commissie, 13 januari 2014

hits=216= / id=3498=