Gepensioneerde Nederlanders versus Zorgverzekeringswet

In Archief by robert

In het vonnis van het Europees Hof van Justitie te Luxemburg, uitgesproken in zake de door de Centrale Raad van Beroep eerder gestelde prejudiciële vragen in onze rechtszaak tegen de Nederlandse Staat, werd genoemde rechterlijke instantie opgedragen onderzoek te doen naar mogelijke discriminatie bij invoering van de Zorgverzekeringswet op 1.1.2006 van gepensioneerde Nederlanders, met particuliere verzekering, die zich reeds op die datum in een van de verdragslanden hadden gevestigd.
Deze opdracht heeft geleid tot een tweetal hoorzittingen waarvan de laatste plaatsvond op 29 juni 2011. Bij die gelegenheid werd als mogelijke datum van vonnis genoemd 21 september.
Inmiddels ontving onze Stichting bericht van de griffier van de Centrale Raad van Beroep, gedateerd 20 september 2011, waarin het volgende wordt medegedeeld: “Wegens bijzondere omstandigheden heeft de Raad de termijn van het doen van de uitspraak verlengd. Vermoedelijk zal de Raad 2 november 2011 uitspraak doen”.
Dit is een mededeling van het bestuur Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland (SBNGB).

hits=3= / id=2002=