Niet alle belastingwijzigingen 2014 in voorlopige aanslag

In Archief by robert

Aan het einde van het jaar 2013 zijn er nog een flink aantal aanpassingen in de Nederlandse belastingwetgeving definitief ingevoerd. Het blijkt nu dat het de belastingdienst helaas niet is gelukt om alle wijzigingen snel genoeg in de systemen doorgevoerd te krijgen.

Het gevolg daarvan is dat een aantal van de lopende voorlopige aanslagen niet geheel juist zullen blijken te zijn. De volgende regelingen zijn op dit moment in ieder geval nog niet meegenomen in de voorlopige aanslagen:
1. Aftrek van hypotheekrente in Nederland vindt niet meer maximaal plaats tegen 52% (hoogste belastingschijf), maar tegen 51,5%. Dit is het gevolg van de ingevoerde afbouw van de hypotheekrenteaftrek van maximaal 52% tot 38%. Deze afbouw vindt plaats in stapjes van 0,5% per jaar over een periode van 28 jaar. Deze wijziging heeft gevolgen voor alle inkomens in box 1 van € 56.532 of hoger.
2. De algemene heffingskorting is inkomensafhankelijk gemaakt. Dit houdt in dat de algemene heffingskorting lager wordt naar mate het inkomen hoger wordt. Feitelijk betreft het een verkapte belastingverhoging. De afbouw begint bij inkomens in box 1 vanaf € 19.645.
3. De berekening van het eigenwoningforfait. Deze berekening loopt nog niet geheel goed doordat de percentages zijn gewijzigd.
4. De tijdelijke verlaging van het tarief in box 2 van 25% naar 22% (over de eerste € 250.000) is nog niet meegenomen.

Voor een aantal van deze wijzigingen is ook al aangegeven dat ze niet in het programma voor de voorlopige teruggaaf meegenomen zullen worden. Dit betekent dat er voor een flink aantal belastingplichtigen bij het doen van aangifte over 2014 zal kunnen blijken dat zij nog moeten bijbetalen. Zij kunnen er uiteraard zelf nog voor zorgen dat de teruggaaf op het goede bedrag uitkomt, door de voorlopige teruggave aan te passen op andere posten in de aangifte.

hits=150= / id=3483=