Geen recht op heffingskorting

In Archief by robert

Belanghebbende stelt dat zij in 2007 geen inkomen heeft genoten en doet een beroep op de bijzondere verhoging van de heffingskorting voor niet-inwoners. De inspecteur vraagt naar aanleiding van de ingediende aangifte om nadere bewijzen. De enige reactie die de inspecteur krijgt is dat belanghebbende volhardt in haar stelling.
Rechtbank Breda beslist dat is de enkele stelling dat geen inkomen is genoten, te weinig om te kunnen dienen als bewijs. Het betreft immers enkel een eigen verklaring. Een beroep op het vertrouwensbeginsel, omdat in de jaren 2002 tot en met 2006 de korting wel werd verleend, faalt eveneens.
Rechtbank Breda 1 april 2011hits=1= / id=1736=