Pensionado’s krijgen Zvw-bijdragen terug

In Archief by robert

De Belastingdienst heeft voor het eerst automatisch de Zvw-bijdrage terugbetaald aan Nederlanders in het buitenland. Er is in december 2011 € 983.254 uitbetaald aan 3.961 personen over het bijdragejaar 2010. De Nationale ombudsman had de minister van Financiën hier om gevraagd in juni 2011. De automatische teruggaaf over het bijdragejaar 2011 zal in de tweede helft van 2012 plaatsvinden. En ook over latere jaren zal de Belastingdienst dit herhalen. Automatische teruggaaf over de jaren 2006 tot en met 2009 heeft het Ministerie van Financiën afgewezen. Wel is toegezegd dat het CVZ in de periode december 2011 tot en met december 2012 13.384 personen zal aanschrijven en informeren over hun mogelijk recht op teruggaaf Zvw-bijdrage over die jaren. Bij die brief zit een formulier waarmee men de teruggaaf over één of meerdere jaren kan aanvragen. Eerder werd al bekend dat de Belastingdienst in de jaren 2006 tot en met 2009 ten onrechte een bedrag van € 6.075.000 bijdragen Zorgverzekeringswet (Zvw) had ontvangen. De Nationale ombudsman zal begin 2013 aan het ministerie vragen om over de respons op deze mailing te rapporteren.
hits=1= / id=2026=