Opheffing discriminatie tussen echtgenoten naargelang hun huwelijksvermogensstelsel?

In Archief by robert

Wanneer echtgenoten gehuwd onder een Belgisch gemeenschapsstelsel uit de echt scheiden, kan elke echtgenoot aan de rechter vragen de gezinswoning over te nemen tegen schattingsprijs. Echtgenoten die gehuwd zijn onder een Belgisch stelsel van scheiding van goederen en die samen een woning in onverdeeldheid hebben aangekocht, hebben dat recht niet. Aan het Grondwettelijk Hof werd de vraag gesteld of dit geen ongeoorloofde discriminatie is (B.S. 27 april 2012).
hits=2= / id=1912=