Franse sociale bijdragen over inkomsten uit vermogen zijn niet toegestaan

In Archief by robert

Binnen de EU zijn er verordeningen voor de sociale zekerheid. Ze bepalen onder meer binnen bepaalde situaties welk land sociale premies mag heffen. Zo geldt bijvoorbeeld dat een werknemer die in België woont en al zijn werkzaamheden verricht (bij een bedrijf) in Nederland in beginsel sociaal verzekerd is en premieplichtig is in Nederland.

In deze zaak ging het om een inwoner van Frankrijk die werkte bij een bedrijf in Nederland. Op grond van de omstandigheden van zijn situatie was hij premieplichtig in Nederland op grond van de Verordening.

Naast zijn salaris ontving hij ook een lijfrente uit Nederland. Deze lijfrente wordt in Frankrijk gezien als inkomsten uit vermogen en kan daar relatief gunstig worden belast.

In Frankrijk speelt niet alleen de belastingheffing over deze uitkering, maar werden er ook sociale premies geheven. Frankrijk was namelijk van mening dat de Verordening niet zag op inkomsten uit vermogen en dat Frankrijk daarom over dit inkomen sociale premies mocht heffen. Het gaat daarbij om CSG, CRDS, de prélèvement sociale en de aanvullende bijdrage bij die heffing.

Het Hof komt tot de conclusie dat de inkomsten uit de lijfrente ook onder de Verordening vallen en dat de premieheffing op grond van de Verordening is toegewezen aan Nederland. Frankrijk mocht dus geen sociale premies heffen.

Hof van Justitie EU, 26 februari 2015 (zaak De Ruyter)

hits=68= / id=3818=