Huurcontract registreren

In Archief by robert

Vroeger konden de huurder en verhuurder vrij bepalen wie de verplichting op zich nam om het huurcontract te laten registreren. De nieuwe wet bepaalt dat de verhuurder altijd verplicht is om een huurcontract dat dient voor huisvesting (als hoofdverblijf, maar ook als tweede verblijf) te registreren binnen de twee maanden. Bij andere huurcontracten (huur garage, handelshuur, kantoorhuur) kan de verplichting tot registratie nog altijd bij de huurder worden gelegd in het contract. De registratieplicht is wel kosteloos en gebeurt op het registratiekantoor. Als verhuurder stuurt u het contract ondertekend door beide partijen naar het registratiekantoor. Dit kan via gewone post, per fax, per email bijvoorbeeld in PDF-formaat of ter plaatse afgeven.
De verhuurder moet het huurcontract binnen de twee maanden registreren. Belangrijk is dat het termijn begint te lopen vanaf de ondertekening van het contract door huurder. De huurder kan ook de overeenkomst laten registreren maar in tegenstelling tot de verhuurder kan de huurder niet gesanctioneerd worden als hij het huurcontract niet tijdig laat registreren. De huurder die het contract niet laat registreren zal een boete moeten betalen van € 25. Veel belangrijker is de sanctie dat bij een niet geregistreerd huurcontract de huurder zomaar kan opstappen zonder opzegging en zonder een eventueel schadevergoeding. Het speelt geen rol of het om een nieuw of een oud contract gaat. Voor zogenaamde contracten van korte duur (maximaal drie jaar) geldt deze sanctie niet.
Deze registratieplicht ziet de Belgische belastingbetaler als een voorbode op een nieuwe heffing op huurinkomsten.
hits=1= / id=1555=