Nederlandse belastingdienst informeert over werkkostenregeling in het buitenland

In Archief by robert

Per 1 januari 2011 is in Nederland de zogeheten werkkostenregeling ingevoerd bij ondernemingen met personeel. Door deze regeling kunnen werkgever maximaal 1,4% van het totale fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor hun werknemers. Door gebruik te maken van bepaalde vrijstellingen, kan de werkgever bepaalde zaken daarnaast nog wel onbelast blijven vergoeden of verstrekken. Over het bedrag dat meer wordt vergoed en verstrekt, moet de werkgever in de loonbelasting een eindheffing betalen van 80%.
Een dergelijke nieuwe regeling leidt uiteraard tot vele vragen. Eén van die vragen was hoe de werkkostenregeling werkt als er sprake is van situaties met grensoverschrijdend werken (zoals werknemers die wonen in het buitenland en werken in Nederland). Recent heeft de Nederlandse belastingdienst op haar website nadere informatie hierover gegeven. Daaruit komt naar voren dat deze werknemers ook onder de regeling vallen, mits ze in Nederland kwalificeren als werknemer voor de loonbelasting. Vergoedingen en verstrekkingen voor grensoverschrijdende werknemers hoeven echter niet gesplitst geadministreerd te worden. Pas bij het berekenen van de eventuele eindheffing, dient een correctie te worden gemaakt.
hits=0= / id=1772=