Inhoudingsplicht BVBA met directeur-grootaandeelhouder woonachtig in België en werkzaam in Nederland

In Archief by robert

De heer A is woonachtig in België en bezit alle aandelen in X BVBA. De heer A verricht tegen een beloning werkzaamheden voor X BVBA in Nederland en België. X BVBA heeft in Nederland over een bepaalde periode geen aangifte loonbelasting gedaan. Als reactie hierop heeft de inspecteur een naheffingsaanslag loonbelasting met verzuimboete opgelegd. Ter discussie staat of A een werknemer is waarvoor X BVBA Nederlandse loonbelasting had moeten inhouden.
Volgens de Advocaat-Generaal (A-G) kan van X BVBA niet worden gezegd dat deze niet nalatig is voor het doen van aangifte. De inspecteur heeft in de voorliggende situatie namelijk duidelijk kenbaar gemaakt het standpunt van X BVBA niet te delen en verzocht alsnog aangifte te doen. Een belangrijke vraag is of X BVBA inhoudingsplichtig is in Nederland en of er sprake is van inhoudingsplicht voor de Nederlandse loonbelasting. Volgens de A-G is het voorgaande inderdaad het geval.
Conclusie Advocaat-Generaal Niessen, 7 februari 2013

hits=238= / id=3132=