Het Hof van Cassatie spreekt zich uit over de techniek van handgift

In Archief by robert

In een vrij recent arrest heeft het Hof van Cassatie de bewijsproblematiek van de handgift uitgeklaard. Zodoende wordt de handgift best als volgt uitgevoerd: (1) de schenker verstuurt een intentiebrief; (2) de schenker doet de schenking en draagt dus de goederen werkelijk van hand tot hand over aan de begiftigde; (3) de begiftigde stuurt een bedankingsbrief met melding van de aanvaarding naar de schenker; en (4) tot slot ondertekenen schenker en begiftigde een bilateraal document waarin wordt bevestigd dat er een overdracht van hand tot hand heeft plaatsgevonden, dat de schenker hierbij een begiftigingsoogmerk had en dat de begiftigde de schenker heeft aanvaard.
Ons inziens is deze volgorde ook van toepassing op de schenking bij bankgift.
hits=1= / id=1830=