Belastingheffing over internationaal opgebouwd pensioen

In Archief by robert

Werknemers die gedurende hun loopbaan in meerdere landen werkzaam zijn, lopen tegen allerlei bijzonderheden aan. Een voorbeeld is de opbouw van het pensioen. Ieder land heeft hiervoor zijn eigen unieke regelingen en mogelijkheden. Deze regelingen kunnen onderling zeer verschillend zijn. Als een werknemer na een internationale carrière weer terugkeert in Nederland en met pensioen gaat, kan zeker de vraag worden gesteld hoe over dit internationale pensioen belasting wordt geheven.
In beginsel erkent Nederland fiscaal buitenlandse pensioenregelingen. Als zo’n pensioen wordt uitbetaald, wordt dit pensioen, bij wonen in Nederland, in de meeste gevallen ook gewoon in Nederland belast. De meeste belastingverdragen wijzen ook het inkomen uit pensioenen ter heffing toe aan de woonstaat (met een belangrijke uitzondering voor pensioenen die in dienst van een buitenlandse overheid zijn opgebouwd).
Bij internationale carrières is het vaak niet altijd duidelijk hoe de opbouw is verlopen. Het kan zijn dat in het buitenland de betaalde (eigen) bijdragen voor het pensioen al belast zijn geweest, bijvoorbeeld als loon. Er wordt dan geen brutobedrag in de pensioenpot gestort, maar een nettobedrag. Als het vervolgens komt tot een uitkering van dit buitenlandse pensioen, dan zal Nederland hierover in beginsel inkomstenbelasting heffen. Omdat in het buitenland dan ook al is geheven, betekent dit feitelijk dubbele belastingheffing.
Met deze dubbele heffing houdt Nederland in principe rekening. Als er in het buitenland over de pensioenbijdragen al een soort loon- of inkomstenbelasting is geheven, dan verleent Nederland in zoverre voorkoming van dubbele belasting.
Zoals echter uit deze uitspraak van de Hoge Raad blijkt, is het wel aan de belastingplichtige zelf om te laten zien dat er over die pensioenbijdragen al belasting is betaald. De belastingplichtige heeft hier dus de bewijslast. Slaagt de belastingplichtige hier niet in dat wordt het gehele pensioen belast, met mogelijk dubbele heffing tot gevolg.
De moraal van het verhaal is dus om bij een internationale uitzending zelf goed te documenteren hoe de pensioenopbouw in het buitenland exact verloopt. Hiermee kan in de toekomst een flink bedrag aan eventuele dubbele belastingheffing worden voorkomen.
Hoge Raad, 17 mei 2013

hits=211= / id=3144=