Overdracht van familiale ondernemingen en vennootschappen

In Archief by robert

Vlaamse rijksinwoners kunnen familiale ondernemingen en aandelen in familievennootschappen schenken aan 2% (art. 140bis e.v. Vl. W.Reg.). Deze ondernemingen en aandelen zijn bovendien in de successierechten vrijgesteld (art. 60bis Vl. W.Succ.). In beide gevallen dient aan welbepaalde voorwaarden te zijn voldaan.
De Vlaamse Regering heeft beslist de voornoemde wetsbepalingen volledig te herschrijven. Zie de bijdrage daarover verder in het magazine.
hits=0= / id=1848=