Rechtzetting inzake de aanvullende gemeentebelasting

In Archief by robert

De invoering van de 4% bijkomende heffing en de invoering van een algemene aangifteplicht voor intresten en dividenden heeft onbedoeld tot gevolg gehad dat de aanvullende gemeentebelasting verschuldigd is geworden op intresten en dividenden die vroeger enkel de bevrijdende roerende voorheffing moesten ondergaan en daardoor geen aanvullende gemeentebelasting ondergingen. De Minister van Financiën had eerder al in het parlement bevestigd dat dit niet de bedoeling was. Om dit recht te zetten zal in de nieuwe Wet houdende fiscale en financiële bepalingen worden bepaald dat geen aanvullende gemeentebelasting zal verschuldigd zijn op roerende inkomsten die onder de nieuwe aangifteplicht vallen.
hits=1= / id=1902=