Buitenlandse seminaries in vakantieoorden

In Archief by robert

Met de regelmaat van een klok ontstaan er fiscale geschillen over de aftrek van seminaries die doorgaan in exclusieve vakantieoorden worden georganiseerd. Geen professioneel karakter volgens de fiscus en dus zijn de kosten niet aftrekbaar, ook al gaan er effectief cursussen en netwerkevents door. Te streng oordeelt de rechtbank te Bergen, 15 juli 2011. Het dagprogramma van het seminarie vertoonde wel degelijk een professioneel karakter en dus zijn de kosten ervan beroepsmatige uitgaven. Omdat er ook culturele uitstappen op het programma stonden, werd de aftrek door de rechtbank billijkheidshalve wel beperkt tot 50%.
hits=1= / id=1833=