Wanneer wordt een perceel een eigen woning voor de hypotheekrenteaftrek?

In Archief by robert

Om in aanmerking te komen voor de Nederlandse hypotheekrenteaftrek moet er sprake zijn van een eigen woning. Vaak zal het duidelijk zijn dat er wel of niet een (eigen) woning is. Maar wat als er een stuk grond wordt gekocht om een eigen woning op te bouwen? En wat gebeurt er als een eigen woning afbrandt? In een tweetal zaken geeft de Hoge Raad meer duidelijkheid.

Om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek moet er sprake zijn van een (eigen) woning in aanbouw. De Hoge Raad beslist dat volgens spraakgebruik er pas sprake is van woning in aanbouw op het moment dat de bouwwerkzaamheden zijn begonnen. Dat wil dus zeggen dat in de periode tussen de aankoop van de grond en het begin met de bouw de rente op de financiering die al zal zijn aangegaan niet aftrekbaar is in box 1. Als er sprake zou zijn van vertraging met het begin van de bouw, bijvoorbeeld omdat een bouwvergunning nog niet is toegekend, dan lijkt de hypotheekrente gedurende die wachttermijn ook niet aftrekbaar. Ook de aankoop van een stuk grond met een pand waarbij het de bedoeling is om het pand te slopen en er een eigen woning te plaatsen, geldt niet als een eigen woning tot het moment dat de bouwwerkzaamheden zijn begonnen.

En hoe werkt dit uit als een eigen woning is afgebrand? Na de brand is de woning duidelijk niet meer geschikt voor bewoning. Vaak zal het de bedoeling zijn om met de uitkering van een brandverzekering een nieuwe woning te gaan bouwen. Kan in de tussentijd de hypoheekrente afgetrokken worden? Ook hier is de Hoge Raad strikt. Vanaf het moment van afbranden van de woning, is de hypotheekrente niet meer aftrekbaar. Ons inziens zal dus pas op het moment dat de werkzaamheden voor de bouw van de nieuwe woning beginnen, de hypotheekrente weer aftrekbaar kunnen zijn.

Hoge Raad, 3 oktober 2014

hits=148= / id=3718=