Nieuwe belastingen in de maak ?

In Archief by robert

Momenteel is een begrotingsconclaaf aan de gang. Voor de begroting van 2013 zoekt men naar 3,7 miljard euro, wellicht zijn belastingverhogingen te verwachten. Alle partijen wijzen nieuwe belastingen op arbeid af, maar op consumptiegoederen komen er zeker belastingverhogingen. Met het milieuargument zal diesel en benzine ongetwijfeld duurder worden. Bovendien zit een accijnsverhoging op alcohol er zo goed als zeker in. Ook een BTW-verhoging staat in alle scenario’s ingeschreven. De BTW zou dan stijgen van 21% naar 22%. Daardoor komt er wellicht een ‘neutralisering’ daarvan in de indexberekening.
Belastingen op meerwaarde, op patrimonium, op kapitaal, aanpassingen aan de notionele interestaftrek staan allemaal op de agenda. Voorts ligt ook een afkoopbelasting ter tafel voor zwart geld uit Zwitserland. Ook een nieuwe fiscale amnestie is niet uit te sluiten.
hits=3= / id=1507=