Aangifteformulier voor de bijkomende heffing van 4%

In Archief by robert

De aangifte van de aan de bron ingehouden bijkomende heffing van 4% op de interesten en bepaalde dividenden boven de grens van 20.020 EUR moet gebeuren met een specifiek aangifteformulier. Het model daarvan is sinds 5 april 2012 op de website van de FOD Financiën terug te vinden (meer dan drie maanden na inwerkingtreding van de regeling). Het betreft het formulier 273 C . Het formulier kan worden gedownload van de portaalsite van de FOD Financiën / Administraties / Fiscaliteit / Gemeenschappelijke informatie/ Formulieren (ook beschikbaar onder FINFORM). Voor de betaling van de intussen reeds ingehouden heffingen heeft men tijd tot eind mei van dit jaar.
hits=1= / id=1904=