Borgstelling

In Archief by robert

Hieronder bespreken we kort de oude regelgeving en de recente wetswijziging.
Als een inwoner van België overlijdt, is Belgisch successierecht verschuldigd. Indien hij buitenlandse erfgenamen heeft (bijvoorbeeld kinderen die in Nederland wonen), dan moest er eerst borg gesteld worden voor de betaling van het successierecht en van de interesten, boeten en kosten. Zo niet, dan mochten de activa van de nalatenschap niet vrijgegeven worden en werden deze dus geblokkeerd. De wetgever vreesde immers dat de fiscus moeilijkheden zou ondervinden bij de invordering van de te betalen sommen bij buitenlandse erfgenamen.

hits=1= / id=1916=