Gewesten worden inningsbevoegd voor registratie- en successierechten

In Archief by robert

Met ingang van 1 januari 2015 zullen de drie Belglsche gewesten (Vlaams Gewest, Waals Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest) bevoegd worden voor de inning van registratie- en successierechten. Bijgevolg zal elk gewest zelf bepalen wat de interne richtlijnen zijn bij de inning van de rechten. Dit heeft in concreto ook tot gevolg dat de interpretatie van de bepalingen van het Wetboek Successierechten door het bevoegde gewest zal verricht worden, zodat er tussen de gewesten verschillen kunnen optreden inzake interpretatie en toepassing van de successiebelasting.
hits=2= / id=1832=