Ook Wallonië verlaagt de schenkingsrechten op onroerende goederen

In Archief by robert

Het Vlaams Gewest heeft met ingang van 1 juli 2015 de schenkingsrechten voor onroerende goederen substantieel verlaagd. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft aangekondigd de Vlaamse tarieven te zullen overnemen met ingang van 1 januari 2016. Ook de Waalse Regering heeft onlangs aangekondigd dat vanaf 1 januari 2016 de schenkingsrechten op onroerende goederen zullen dalen. Geen enkel tarief van de schenkingsrechten op onroerende goederen zal nog meer bedragen dan 50% van de verkoopwaarde van het onroerend goed. Momenteel kunnen de tarieven in het Waals Gewest nog oplopen tot 80%.

In het Waals Gewest zal een progressieve tariefstructuur met 15 schijven worden ingevoerd die rekening houdt met vijf verschillende situaties: 1) de schenking van gezinswoning in rechte lijn, tussen echtgenoten of wettelijk samenwonenden, 2) een schenking tussen dezelfde personen als bedoeld onder 1) van een andere dan de gezinswoning, 3) de schenking aan broer of zus, 4) de schenking aan oom of tante en ten slotte 5) de schenking aan alle andere personen. Zo zal het tarief op de schenking in rechte lijn van een gezinswoning, waarvan de verkoopwaarde tussen de € 175.000 en € 250.000 bedraagt, dalen van 12% naar 9 %.