Bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet niet in strijd met gelijkheidsbeginsel?

In Archief by robert

In een uitspraak van de Rechtbank Breda van 13 juli 2012 heeft zij beslist dat de bedrijfsopvolgingsregeling in de Nederlandse Successiewet discriminerend is. Deze vrijstelling betekent voor ondernemingsvermogen dat er een verhoogde vrijstelling geldt. Voor het jaar waarop de uitspraak zag, betekende dit dat 75% van het ondernemingsvermogen was vrijgesteld. Tegen deze uitspraak van de Rechtbank Breda loopt nu cassatie bij de Hoge Raad.
De Rechtbank Arnhem doet inmiddels ook een duit in het zakje. De rechtbank meent dat de bedrijfsopvolgingsregeling niet discriminerend is. Deze uitspraak, die afwijkt van de uitspraak van Rechtbank Breda, maakt nogmaals duidelijk dat de procedure bij de Hoge Raad geen gelopen race is.
Rechtbank Arnhem, 1 november 2012
hits=1= / id=1466=