Speciale bijdrage ISF 2012 – hervormingen 2013

In Archief by robert

Zo werd vooreerst het systeem van de ‘impôt de solidarité sur la fortune’ (‘I.S.F.’) in juli 2012 nogmaals hervormd. Niet inwoners die Frans vastgoed bezitten waarvan de totale netto belastbare waarde 1.300.000 EUR overstijgt, zijn deze I.S.F. verschuldigd. De in 2012 aan de I.S.F. onderworpen belastingplichtigen zullen echter een bijkomende bijdrage (‘contribution exceptionnelle’) moeten betalen. Deze bijkomende bijdrage wordt berekend volgens de oude zes schalen (vanaf 800.001 EUR) en tarieven (met een toptarief van 1,8 %). De in 2012 verschuldigde I.S.F. geheven volgens de huidige tarieven (0,25% en 0,50%), mag wel van deze bijkomende bijdrage worden afgetrokken. In het recente wetsontwerp wordt nogmaals gesleuteld aan het systeem. Met dit ontwerp wenst men opnieuw zes schalen te introduceren ditmaal met een toptarief van 1,5% (boven 10.000.000 EUR). De ondergrens van 1,3 miljoen EUR zou wel behouden worden.
hits=4= / id=1502=