Bevoegdheid van de langstlevende echtgenoot-vruchtgebruiker (zaak Hugo Claus)

In Archief by robert

(Antwerpen 13 juli 2011)
Bij gebrek aan testament en in aanwezigheid van afstammelingen van de erflater, erft de langstlevende echtgenoot het vruchtgebruik op de ganse nalatenschap. Hij/zij heeft in die hoedanigheid de bevoegdheid om alle daden van behoorlijk beheer te stellen. Hij/zij heeft onder meer de bevoegdheid om, met uitsluiting van de blote eigenaar, positieve handelingen te stellen met betrekking tot de uitoefening van de morele rechten. Concreet: de langstlevende mag, zonder het akkoord van de blote eigenaars, overgaan tot de bekendmaking van nooit eerder gepubliceerde teksten.

hits=1= / id=1888=