De niet-geregistreerde schenking van aandelen van een familiale vennootschap en de verdachte periode van zeven jaar

In Archief by robert

Aandelen van familiale vennootschappen (waar deze ook in de Europese Economische Unie hun zetel van werkelijke leiding hebben) kunnen in Vlaanderen worden geschonken aan het nultarief, althans indien zij voldoen aan de participatievoorwaarde en aan de economische activiteitsvoorwaarde (art. 140bis Vlaams Wetboek Registratierechten). Voorwaarde is dan wel dat deze schenking bij Belgische notariële akte plaatsvindt of bij buitenlandse notariële akte, die vervolgens in België vrijwillig wordt geregistreerd. Gebeurt dit niet, dan zijn er alsnog successierechten verschuldigd indien de schenker overlijdt binnen de zeven jaar te rekenen van de schenking (art. 7 nieuw Vlaams Wetboek Successierechten). De termijn van drie jaar werd opzettelijk tot zeven jaar verlengd om de schenkers aan te moedigen de schenking in België te laten registreren.


Er was evenwel twijfel ontstaan over de vraag of die verlenging van termijn ook geldt wanneer aan de participatievoorwaarde maar niet aan de economische activiteitsvoorwaarde is voldaan, bij voorbeeld wanneer de aandelen van een familiale patrimoniumvennootschap bij Nederlandse notariële akte worden geschonken. De Vlaamse Minister van Financiën antwoordde onlangs zeer duidelijk op een parlementaire vraag in dit verband: de verlenging van de termijn tot zeven jaar is enkel van toepassing wanneer de beide toepassingsvoorwaarden van art. 140bis Vl.W.Reg. vervuld zijn (participatievoorwaarde én economische activiteitsvoorwaarde) en de schenking toch niet in België wordt geregistreerd. M.a.w. de schenking van aandelen van familiale patrimoniumvennootschappen bij Nederlandse notariële akte leidt tot heffing van successierechten indien de schenker overlijdt binnen de drie jaar na de schenking (en uiteraard indien de akte niet vóór het overlijden in België vrijwillig ter registratie wordt aangeboden). (antwoord op de vraag nr. 146 van 29 november 2012 van mevr. Griet Smaers, www.vlaamsparlement.be).


Nederbelgen die één of meer patrimoniumvennootschappen met zetel van werkelijke leiding in België of in Nederland hebben, kunnen de aandelen ervan dus schenken bij Nederlandse notariële akte en dienen dus, zoals vroeger, drie jaar in leven te blijven om aan de Belgische successierechten te ontsnappen.

hits=1562= / id=3097=