Proces-verbaal van boedelbeschrijving en meineed

In Archief by robert

Andermaal (zie NBM februari 2013, 73) houdt het Hof van Cassatie het bij een strenge interpretatie van het begrip meineed. Het Hof verbreekt een arrest van het Hof van beroep dat de sanctie niet had uitgesproken ten aanzien van een erfgenaam die transacties en een rekeningnummer van een buitenlandse bank bij het opmaken van het proces-verbaal van boedelbeschrijving van de goederen van de nalatenschap had verzwegen, omwille van het feit dat de andere erfgenamen reeds kennis hadden van deze gegevens (Cass. 28 februari 2012).

hits=1826= / id=3096=