Vrijstelling van successierechten voor maatschappelijke rechten in een vennootschap (bevak)

In Archief by robert

Vrijstelling van successierechten voor maatschappelijke rechten in een vennootschap (bevak) die door de Vlaamse Regering is erkend in het kader van de financiering en de realisatie van serviceflatgebouwen of woningcomplexen met dienstverlening

 

Art. 55bis Vl.W.Succ. voorziet in een vrijstelling zoals in de titel vermeld. Eén van de voorwaarden van de regeling is dat de ingezamelde gelden moeten worden besteed aan projecten op het grondgebied van het Vlaamse Gewest. Dit is echter strijdig met de Europese wetgeving. Thans kwalificeren ook projecten binnen de Europese Economische Ruimte (Decreet Vl. Parl. 9 november 2012).

hits=233= / id=3098=