Nieuw oldtimerstatuut

In Archief by robert

Op 1 juli 2013 is een nieuw statuut voor oldtimers in werking getreden die het gebruik van deze voertuigen veel soepeler maakt. Dit nieuwe statuut geldt enkel voor voertuigen die ingeschreven zijn met een O-plaat, niet voor de oldtimers met een reguliere kentekenplaat. Wat is er met deze nieuwe regelgeving nu allemaal veranderd?
Vroeger werden auto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen na 25 jaar als een oldtimer beschouwd. Voor militaire en bedrijfsvoertuigen was dit pas na minimaal 30 jaar. Dit onderscheid valt weg onder het nieuwe statuut. Nu kan elk voertuig met een minimumleeftijd van 25 jaar als een oldtimer worden bestempeld. Dit betekent dat men voor militaire en bedrijfsvoertuigen 5 jaar vroeger in aanmerking komt voor het verlaagde invoerrecht van 10 % en btw-tarief van 6 % bij invoer van buiten de Europese Unie.
Vroeger moest de eigenaar van een oldtimer met een O-plaat zich beperken tot proefritten binnen een straal van 25 kilometer, tussen zonsopgang en –ondergang, in het kader van een behoorlijk toegelaten manifestatie of om zich naar diezelfde manifestatie te begeven. Nu mogen oldtimers dag en nacht rijden en hoeft dit niet meer binnen de grenzen van een behoorlijk toegelaten manifestatie. Ondanks deze versoepeling zijn er toch nog enkele beperkingen aanwezig in verband met het gebruik. Zo mag men een oldtimer niet voor commerciële of professionele doeleinden aanwenden en mag er geen woon-werk- of woon-schoolverkeer mee worden verricht.
Één van de grote voordelen van een O-nummerplaat is dat het voertuig slechts aan een éénmalige keuring wordt onderworpen, terwijl men met een reguliere kentekenplaat jaarlijks naar de keuring moet. In dat laatste geval is er een groot risico op problemen aangezien er geen aangepast eisenpakket voor oldtimers bestaat. 

hits=1442= / id=3318=