Verhoging van registratierechten in werking getreden op 1 juli 2013

In Archief by robert

De maatregelen hieronder kaderen in een begrotingscontrole van maart 2013 en zijn op 1 juli 2013 in werking getreden.

Vast recht van € 50
Het algemeen vast registratierecht wordt met ingang van 1 juli 2013 opgetrokken van 25 naar 50 euro. Dit vast recht is een onveranderlijk bedrag ongeacht de waarde waarover het in de akte gaat en is slechts in bepaalde gevallen van toepassing. Het dient als vergoeding voor de bewezen diensten van de registratie. Dit vast recht behelst vooral aktes waar geen rechtshandeling wordt in vastgesteld, bijvoorbeeld wanneer men een vennootschap met geld opricht. Men is ook enkel het vaste recht verschuldigd wanneer men een huwelijkcontract opstelt waarin men inbreng doet van een in het Vlaams Gewest gelegen woning van één van de partners of wanneer men zijn huwelijkscontract wijzigt. Het betalen van het vaste recht van 50 euro kan ook vaste datum verlenen aan een gedane handgift met het oog op de driejaarstermijn uit het Wetboek Successierechten.

Registratierechten op erfpacht en opstal
Voor overeenkomsten van erfpacht en opstal, in tegenstelling tot gewone huurovereenkomsten, wordt het registratierecht verhoogd van 0,2 % naar 2 %. Het tarief bedraagt 0,5 % als het om een VZW gaat. 

hits=1263= / id=3319=