De nieuwe programmawet gepubliceerd

In Archief by robert

De nieuwe programmawet (waarvan het ontwerp besproken is in NBM juni 2012) is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 juni 2012. hits=1= / id=1523=