Aangifte successierechten – voorafgaande schatting door deskundigen

In Archief by robert

Om te vermijden dat de fiscale administratie de waardering van bepaalde activa van de nalatenschap betwist, kunnen de erfgenamen vragen om op hun kosten een onafhankelijke derde aan te stellen om een bindende schatting op te maken. Wanneer de deskundige bij de waardering van bepaalde goederen uitgaat van een verkeerde veronderstelling, kunnen de erfgenamen of de fiscus thans deze schatting betwisten voor de rechtbank. Zo moest het Hof van Beroep te Gent zich uitspreken over een waardering waarbij de deskundige klaarblijkelijk verkeerdelijk aannam dat een perceel grond gelegen was in woongebied, terwijl het perceel in werkelijkheid voor het grootste deel in agrarisch gebied lag en de waarde ervan dus substantieel lager was (Gent 14 december 2010). In dat geval zal de rechtbank het verslag van de deskundige vernietigen en een nieuwe voorafgaande schatting bevelen.
hits=0= / id=1849=