Successiewaarde antieke pot gebaseerd op latere verkoopprijs

In Archief by robert

Tot de nalatenschap van een erflater behoort aan antieke Chinese pot. In de aangifte successierecht wordt als waarde van sieraden, schilderijen en antiek € 12.500 aangegeven. De Chinese pot blijkt zeer zeldzaam te zijn en wordt ongeveer 1,5 jaar na het overlijden van de erflater verkocht via een veiling bij Christie’s in Londen voor een bedrag van € 23.000.000.
Na de verkoop van de Chinese pot dienen de erfgenamen een suppletieaangifte in waarbij zij een waarde van de Chinese pot vermelden van € 100.000. In beroep stellen de erfgenamen de waarde van de pot bij in € 350.000, zijnde de waarde waarop het veilinghuis de pot had getaxeerd vóór de veiling.
Rechtbank Den Haag stelt de waarde van de pot op moment van overlijden op € 10.000.000. De Rechtbank houdt hierbij rekening met de sterke waardestijging van Chinees antiek na het overlijden van de erflater en de gerealiseerde veilingprijs 1,5 jaar later. Hof Den Haag oordeelt dat terecht rekening is gehouden met de later gerealiseerde verkoopprijs. De Hoge Raad is het hiermee eens.
Hoge Raad, 12 juli 2013

hits=1265= / id=3309=