Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’S)

In Archief by robert

Per 1 januari 2014 zal de fiscale regelgeving voor ANBI’s worden aangescherpt. Vanaf de voornoemde datum zal het verplicht zijn om op toegankelijke wijze informatie te publiceren via internet. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan de naam en de doelstelling van de instelling, de samenstelling van het bestuur en de beloningsbeleid.
De bovenvermelde informatie over de ANBI kan via een eigen website danwel via een gemeenschappelijke website worden gepubliceerd.
Ministeriële regeling, 12 juli 2013

hits=586= / id=3310=