Waardering van serviceflats bij overlijden

In Archief by robert

In dit besluit keurt de Staatssecretaris goed dat bij overlijden van een erflater in 2012 of 2013 de waardering van een serviceflat voor de erfbelasting plaatsvindt tegen waarde in het economisch verkeer op het moment van overlijden. Het voorgaande betekent dat mag worden afgeweken van de veelal hogere WOZ-waarde.
Besluit Staatssecretaris van Financiën, 2 juli 2013

hits=200= / id=3311=