Geen hypotheekrenteaftrek Nederbelg onder de oude keuzeregeling

In Archief by robert

Hoge Raad 22 april 2016

Deze uitspraak ziet nog op de inmiddels vervallen keuzeregeling. De betreffende belastingplichtige had alle aandelen in een Belgische BVBA, die op haar beurt alle aandelen had in een Nederlandse BV. Uit de BV ontving hij € 69.553 als loon en € 18.808 als stamrechtuitkering. Vanuit de BVBA ontving hij verder nog een loon van € 12.500. Daartegenover trok hij bijna € 100.000 af aan hypotheekrente.

Het Nederlandse loon is belast in Nederland, het loon van de BVBA en (in hoofdregel) de stamrechtuitkering zijn belast in België. Op die manier is niet 90% van het inkomen belast in Nederland.

In eerste instantie is bij de Nederlandse aangifte zowel het Nederlandse loon als het stamrecht aangegeven en is daarvan de hypotheekrente afgetrokken. Er ontstond daardoor een Nederlands verlies van € 12.346. Er was dus met het Belgische loon geen rekening gehouden.

Vervolgens vraagt de belastingplichtige om de keuzeregeling niet toe te passen en het stamrecht ook niet mee te nemen in de belastingheffing. Daardoor zou het verrekenbare verlies nog groter worden.

De belastingplichtige krijgt uiteindelijk ongelijk en komt er, helaas voor hem, uiteindelijk slechter vanaf. De inspecteur en uiteindelijk ook de Hoge Raad nemen niet alleen het stamrecht mee, maar uiteindelijk ook het Belgische loon. Daarmee zou het Nederlandse verlies eigenlijk omslaan in een positief belastbaar inkomen van € 954. In de procedure blijft het echter bij een inkomen van nihil. Per saldo betekent dit dat de belastingplichtige alsnog de hypotheekrenteaftrek heeft gehad behalve voor zover er buitenlands (in België belast) inkomen was.

Opvallend is daarbij nog dat er ook rente in België is afgetrokken. Deze aftrek is (veel) kleiner dan de aftrek in Nederland, maar feitelijk betekent dit wel dat er in twee landen aftrek is genoten. In de keuzeregeling was opgenomen dat als er in het woonland gebruik werd gemaakt van (hypotheek)renteaftrek, Nederland geen aftrek meer hoefde te geven. Dat er dus renteaftrek in België is geconstateerd in deze uitspraak, terwijl de hypotheekrente in Nederland toch (grotendeels) aftrekbaar blijft, is wel bijzonder en in deze niet ongunstig voor de belastingplichtige.

Ook onder de regeling van kwalificerende buitenlandse belastingplicht is aangegeven dat als er renteaftrek in het woonland (België) toegepast is, Nederland geen renteaftrek meer zou hoeven te verlenen. Dit komt niet direct overeen met de bovenstaande uitspraak. Het is de vraag hoe dit in de praktijk uit gaat werken.