Voorlopig geen inkomensverklaringen vanuit België

In Archief by robert

Kwalificerende buitenlands belastingplichtigen worden hetzelfde behandeld als inwoners van Nederland voor de belastingheffing. Zo staat bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek voor hen open. Zij moeten echter wel voldoen aan een aantal eisen. De belangrijkste, en meest moeilijke, eis is dat ten minste 90% van het totale inkomen belastbaar moet zijn in Nederland. In dat geval is de fiscale verbondenheid met Nederland zo groot dat er ook recht bestaat op alle Nederlandse tegemoetkomingen. Of deze 90%-voorwaarde in toekomstige rechtspraak stand zal houden, is overigens nog maar de vraag.

Om aan te tonen dat aan de 90%-eis wordt voldaan, moet de belastingplichtige een inkomensverklaring overleggen. Deze verklaring moet de belastingplichtige zelf invullen. Deze verklaring wordt vervolgens naar de Belgische belastingadministratie opgestuurd. België is namelijk het woonland en wordt geacht op de hoogte te zijn van het volledige wereldinkomen van de belastingplichtige. De Belgische belastingadministratie wordt per saldo gevraagd de ingevulde gegevens te verifiëren.

De regeling van de kwalificerende buitenlandse belastingplicht is ingevoerd per 2015 zodat dit het eerste jaar is waarin de inkomensverklaringen afgegeven moeten gaan worden. Vanuit de Belgische belastingadministratie wordt er nu aangegeven dat er voor november van dit jaar nog geen verklaringen in behandeling zullen worden genomen. Voor die tijd zullen de inkomensgegevens namelijk niet bekend zijn bij de Belgische fiscus. Voor elektronisch ingediende aangiften kan er namelijk tot eind oktober worden gewacht met het indienen van de aangifte. Pas dan kan in België controle van de inkomensverklaringen plaatsvinden.

Overigens betekent dat niet dat in Nederland kan worden gewacht met het indienen van de aangifte inkomstenbelasting. Tenzij er recht bestaat op uitstel zal de aangifte uiterlijk 1 juli 2016 ingediend moeten worden.