Geen vrijstelling Nederlandse premies volksverzekeringen bij in Nederland wonende weduwe met Belgisch pensioen

In Archief by robert

Conclusie Advocaat-Generaal, 21 december 2011
Een weduwe woont in Nederland en heeft nooit gewerkt in België. Haar man was een grensarbeider en heeft wel in België gewerkt. Om die reden ontvangt zij, naast Nederlandse uitkeringen, ook een pensioen uit België.
De weduwe wordt vervolgens aangeslagen voor Nederlandse premies volksverzekeringen en in België voor de solidariteitsbijdrage. Zij probeert vervolgens in Nederland een vrijstelling te krijgen.
De Advocaat-Generaal komt tot de conclusie dat of Nederland bevoegd is of België, maar niet allebei. Omdat de weduwe nooit in België heeft gewerkt en woont in Nederland is zij onder de Europese regelgeving verplicht alleen in Nederland verzekerd. Zij moet dus geen vrijstelling in Nederland aanvragen, maar verzoeken om teruggaaf in België.
In de praktijk is dit een lastig probleem, omdat de Belgische overheid het standpunt inneemt dat zij bevoegd is. Dit leidt tot premieheffing in twee landen. Het Europese parlement heeft over dit standpunt al eens vragen gesteld aan België, maar voor zover bekend zijn hier nooit antwoorden op gegeven.

hits=2= / id=1895=